Δύο είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που θα ρωτούσε κανείς για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τον ήχο. Πού θα γίνει η εκδήλωση (εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο); Πόσα άτομα θα περιλαμβάνει η εκδήλωση; Εξωτερικό χώρο Χρειαζόμαστε αρκετά watts…