Ιδρυτικό μέλος του musicart.gr

Μουσικός από 12 χρονών, αυτοδίδακτος στο μπουζούκι και στο τραγούδι, με σπουδές σε κλασσικό πιάνο.
Άφθονο ρεπερτόριο σε λαϊκό, έντεχνο, δημοτικό και ποντιακό τραγούδι.

Αρμόνιο   Τραγούδι   

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 6944717471

Email: kyriakos@tetepoulidis.gr

Website: http://kyriakos.tetepoulidis.gr

Facebook: https://facebook.com/kiriakos118

Twitter: https://twitter.com/kiriakos118