Ιδρυτικό μέλος του musicart.gr

Μουσικός από 12 χρονών, αυτοδίδακτος στο μπουζούκι και στο τραγούδι, με σπουδές σε κλασσικό πιάνο.
Άφθονο ρεπερτόριο σε λαϊκό, έντεχνο, δημοτικό και ποντιακό τραγούδι.

Τραγούδι   

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 6944717471

Email: kyriakos@tetepoulidis.gr

Website: http://kyriakos.tetepoulidis.gr

Facebook: https://facebook.com/kiriakos118

Twitter: https://twitter.com/kiriakos118