ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ

Single Member

Για μικρά σχήματα μέχρι τεσσάρων μουσικών, τίθεται πολλές φορές το ερώτημα τι κονσόλα να χρησιμοποιήσουμε. Εννοείται ότι θα συγκρίνουμε δύο κονσόλες (μίκτες) ιδίων δυνατοτήτων, παρόμοιων εισόδων και κατηγορίας τιμής.

Δύο είναι οι βασικές διαφορές σε αυτά τα δύο συστήματα ήχου:

  1. Το βάρος της κονσόλας
  2. Το πλήθος των καλωδίων

Αναλυτικότερα:

Συνήθως οι αυτοενισχυόμενες κονσόλες είναι βαρύτερες από τις παθητικές και λίγο ακριβότερες ενώ οι παθητικές είναι μικρότερες σε όγκο και ελαφρύτερες.

Οι αυτο ενισχυόμενες κονσόλες δουλεύουν με παθητικά ηχεία τα οποία είναι συνήθως (λίγο) ελαφρύτερα από τα αυτοενισχυόμενα ενώ οι παθητικές για να δουλέψουν χρειάζονται αυτοενισχυόμενα ηχεία.

Άλλη διαφορά είναι ότι στις αυτοενισχυόμενες κοσνόλες χρειαζόμαστε μία παροχή ρεύματος και δύο καλώδια (συνήθως speakon) για να στείλουμε τον ήχο στα ηχεία. Αντίθετα στις παθητικές κοσνόλες χρειαζόμαστε μία παροχή ρεύματος για την κονσόλα, ακόμη δύο παροχές ρεύματος (όταν έχουμε μόνο δύο ηχεία) και δύο ακόμη καλώδια μεταφοράς ήχου (συνήθως xlr) προς τα ηχεία.