3 – Τι ηχητικά καλύπτουμε;

Τα ιδιόκτητα ηχητικά μας μπορούν να καλύψουν από 1000 μέχρι 10.000 watts ανάλογα με την εκδήλωση. Για ειδικές περιπτώσεις οι εξωτερικοί μας συνεργάτες θα φροντίσουν τον ήχο της εκδήλωσής σας.